1. TSU.TW
  2. 皮肤病学
  3. 皮肤病治疗大全
  4. 物理性皮肤病
  5. 放射线引起的皮肤病
共2

放射线引起的皮肤病

各种类型的电磁辐射(包括各种射线、微粒子波和电磁波)均可引起皮肤、黏膜的炎症损害。放射性皮肤病是指由放射线(包括X线、β射线或γ射线)照射引起的皮肤损害,主要是放射性皮炎,该病又称放射性损伤或放射性灼伤。

1

本病系放射线照射引起的急性皮肤和黏膜的炎症性损害。病因:从事放射线工作的人员,因未按操作规程对患者进行放射治疗,使患者于短时间内一次或多次接受大剂量放射线,引起急性反应......

急性放射性皮炎(Acute Radiodermatitis)
2

本病系放射线照射引起的慢性增生性、变性性皮肤病变。病因:多为长期、反复小剂量放射线照射引起,或由急性放射性皮炎转变而来。当反复小剂量放射线照射到一定程度时,会引起细胞......

慢性放射性皮炎(Chronic Radiodermatitis)
缩/展 搜索 回顶部