1. TSU.TW
  2. 科目
  3. 中医阁
  4. 赵绍琴中医学
  5. 温病纵横
  6. 中篇:温病各论
  7. 温热病
共38

温热病

温热病是外感四时各种温热邪气所引起的,以急性发热及津液损伤为主要临床特征的多种急性热病的总称。

缩/展 搜索 回顶部